Wiadomości Hajnówka

Miasto i region okiem mieszkańców

tlumacz przysiegly
Rynek pracy

Tłumacz przysięgły – zawód odpowiedzialny, prestiżowy i dobrze płatny

Wydaje się, że praca jako tłumacz przysięgły to dosyć prosty sposób na zarobienie uczciwych pieniędzy. Czy rzeczywiście tak jest? Jak uzyskać tytuł tłumacza przysięgłego? Na te i inne ważne pytania odpowiemy w tym artykule!

Jak zostać tłumaczem przysięgłym?

Na początku warto zaznaczyć, że zawód tłumacza przysięgłego jest zawodem zaufania publicznego, co oznacza, że jego funkcjonowanie określa właściwa ustawa i przypisany mu samorząd zawodowy. Osoby pracujące w tej branży powinny odznaczać się profesjonalizmem, samodzielnością, specjalistycznym wykształceniem i wysokimi kwalifikacjami etycznymi.

Żeby zostać tłumaczem przysięgłym, należy też spełnić następujące warunki:

 • posiadać obywatelstwo polskie lub obywatelstwo jednego z państw UE, państw zrzeszonych w EFTA czy innych państw na zasadach wzajemności;
 • być bardzo dobrze zaznajomiony z zasadami języka polskiego;
 • być wolnym od kar za przestępstwa umyślne;
 • posiadać wyższe wykształcenie i tytuł magistra;
 • zdać egzamin na tłumacza przysięgłego.

W przeciwieństwie do zwykłego tłumacza tłumacz przysięgły znajduje się na liście zawodów zamkniętych. Dlatego też każdy przedstawiciel tego zawodu musi spełnić powyższe wymagania.

Egzamin na tłumacza przysięgłego

Co wiemy o samym egzaminie na tłumacza przysięgłego? Jest to egzamin państwowy, organizowany i nadzorowany przez Państwową Komisję Egzaminacyjną pod patronatem ministerstwo sprawiedliwości na podstawie właściwego rozporządzenia. Składa się z dwóch części:

 • części pisemnej, polegającej na przekładzie pisemnym z języka polskiego na język obcy i odwrotnie,
 • części ustnej, w której należy dokonać tłumaczenia ustnego z języka polskiego na język obcy (tłumaczenie konsekutywne) i tłumaczenia z języka obcego na język polski (tłumaczenie a vista).

Po osiągnięciu pozytywnej oceny z obu części kandydat uzyskuje prawo do wykonywania zawodu i zostaje wpisany na listę tłumaczy przysięgłych. Najpierw jednak musi złożyć ślubowanie, które jednocześnie jest ostatnim aktem całego procesu.

Co więcej, tłumacz przysięgły otrzymuje osobistą pieczęć okrągłą. Może nią oznaczać, a więc poświadczać każdy dokument, który zostanie przez niego przetłumaczony oraz uwierzytelniać dokumenty tłumaczone przez kogoś innego.

Przeczytaj też: Skit w Odrynkach | Ile zarabia drwal? Jak nim zostać?

Ile zarabia tłumacz przysięgły?

Jak wygląda wynagrodzenie tłumacza przysięgłego? Najlepiej w branży zarabiają osoby wykonujące tłumaczenia medyczne, prawnicze lub przekłady powieści i poezji. W każdym przypadku cena jest ustalana indywidualnie. Istnieje jednak rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia za czynności związane ze sporządzeniem tłumaczenia poświadczonego. Dla przykładu, tłumaczenie jednej strony:

 • z języka polskiego na język angielski, niemiecki, francuski i rosyjski kosztuje 34,50 zł,
 • tłumaczenie na język polski z języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego i rosyjskiego kosztuje 23 zł.

Ponadto na zarobki tłumacza wpływa forma jego zatrudnienia oraz realia obowiązujące na rynku. Pensja wzrasta wraz z doświadczeniem, którego początkujący mogą nabyć, np. zatrudniając się w biurze tłumaczeń. Oczywiście tłumacze przysięgli mogą też działać wyłącznie na własną rękę jako freelancerzy.

Jak wygląda praca w zawodzie tłumacza przysięgłego?

Na osobie wykonującej zawód tłumacza przysięgłego ciążą liczne obowiązki, które można podzielić na dwie grupy:

 • ogólne, wynikające wprost z istoty zawodu, do których należą: stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych, zachowanie najwyższej staranności i bezstronności, zachowanie tajemnicy na temat treści dokumentów urzędowych i prywatnych;
 • sprecyzowane, wynikające z przypisanych zobowiązań ustawowych. Zgodnie z nimi, tłumacz nie może odmówić bez ważnego uzasadnienia przełożenia dokumentu w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, na żądanie sądu, prokuratora, Policji oraz organów administracji publicznej.

Poza tłumaczeniem tekstów osoba pracująca na stanowisku tłumacza przysięgłego jest także zobowiązana do prowadzenia repertorium, w którym zapisuje czynności związane z wykonywaniem zawodu. Nic dziwnego, że aby wykonywać tłumaczenia uwierzytelnione, należy mieć odpowiednią wiedzę z zakresu języka prawnego i administracyjnego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *