Wiadomości Hajnówka

Miasto i region okiem mieszkańców

Zawód położnej
Rynek pracy

Ile zarabia położna? Jak nią zostać?

Kobiety spodziewające się dziecka niezwykle cenią empatyczne i profesjonalne położne. Zawód ten wiąże się jednocześnie z pracą pod wpływem stresu, jak i ogromną satysfakcją. Jak zostać położną i ile zarabia położna??

Zawodowe obowiązki położnej

Obowiązki położnej nie ograniczają się wyłącznie do przyjmowania porodów, choć oczywiście jest to przeważająca część jej pracy. Można powiedzieć, że położne zajmują się szeroko pojętą ochroną zdrowia kobiet i ich nowonarodzonych dzieci. Muszą więc mieć wiedzę nie tylko z zakresu ginekologii, ale też pediatrii, a nawet onkologii. 

Do podstawowych obowiązków położnej należy:

 • rozpoznawanie ciąży i opieka nad ciężarną kobietą,
 • prowadzenie badań,
 • kierowanie na badania w przypadku rozpoznania ciąży wysokiego ryzyka,
 • prowadzenie porodu i monitorowanie płodu poprzez wykorzystanie aparatury medycznej,
 • przyjmowanie porodu,
 • opieka nad matką i noworodkiem,
 • realizacja zaleceń lekarskich dotyczących diagnostyki, leczenia i rehabilitacji,
 • profilaktyka w obszarze chorób kobiecych i patologii ciąży.

Niektóre położne zajmują się także prowadzeniem zajęć edukacyjno-zdrowotnych na temat metod planowania rodziny czy przygotowujących do życia w rodzinie oraz udzielają porad co do prawidłowej higieny i żywienia w czasie ciąży, porodu i po porodzie. 

Jak zostać położną?

Zostać położną można wyłącznie poprzez ukończenie odpowiedniego kierunku studiów. Pierwszym krokiem są 3-letnie studia licencjackie, po których można ukończyć jeszcze 2-letnie studia magisterskie z wybraną specjalizacją. Prawo do wykonywania zawodu przyznawane jest przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych i dopiero wtedy można rozpocząć swoją pracę. 

Większość położnych zachęcana jest także do ukończenia kursów specjalistycznych. Dzięki nim mogą one uzyskać następujące tytuły położnej specjalisty:

 • pielęgniarstwa ginekologicznego,
 • pielęgniarstwa położniczego,
 • pielęgniarstwa rodzinnego,
 • pielęgniarstwa epidemiologicznego,
 • promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej,
 • pielęgniarstwa neonatologicznego. 

Jak wyglądają studia?

Przyjrzyjmy się teraz nieco dokładniej studiom położniczym. Szukać tego kierunku możemy zarówno na studiach państwowych, jak i prywatnych. Edukacja skupiać się będzie na przedmiotach takich jak:

 • embriologia,
 • podstawy ginekologii,
 • podstawy opieki położniczej,
 • podstawy pielęgniarstwa pediatrycznego,
 • badania fizykalne,
 • choroby wewnętrzne,
 • prowadzenie porodu,
 • prawo medyczne,
 • organizacja pracy położnej.

Ponieważ edukacja zdrowotna jest ważną częścią pracy położnej, studenci i studentki będą również przyjmować wiedzę z tego zakresu. Oczywiście sama wiedza teoretyczna w tym zawodzie nie może w pełni przygotować do pracy, dlatego uczniowie muszą odbyć praktyki zawodowe. Obejmują one niemal 5 tysięcy godzin zajęć praktycznych i odbywają się przeważnie na oddziałach położniczych i w szkołach rodzenia. 

Przeczytaj też: Tykocin – najlepsze atrakcje | Muzeum Ikon w Supraślu – czy warto je zobaczyć?

Ile zarabia położna?

Na wynagrodzenie położnej ma wpływ miejsce zatrudnienia, doświadczenie, staż pracy, a także liczba przepracowanych godzin. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) większość zatrudnionych w Polsce położnych może liczyć w 2023 roku na pensje około 5000 złotych brutto miesięcznie

Wyższe wynagrodzenie można uzyskać zatrudniając się w dużych miastach wojewódzkich oraz posiadając tytuł magistra położnictwa wraz ze specjalizacją. 

Co ciekawe, na pensję położnych ma wpływ również forma zatrudnienia. Niższą wypłatę otrzymają kobiety zatrudnione na umowę o pracę, a znacznie większą pracujące na zasadzie kontaktu. W tym ostatnim przypadku ich pensja może wynosić nawet 9 tysięcy złotych brutto. Ma to jednak swoją cenę, na którą składa się nienormowany czas pracy i trudności z przejściem na płatny urlop. 

W sektorze prywatnym wynagrodzenia są niższe niż w państwowym i nie osiągają 5 tysięcy złotych brutto. 

Ile zarabia położna środowiskowa

Na osobne omówienie zasługuje rola położnej środowiskowej, która zajmuje się kobietami w okresie połogu i noworodkami w pierwszych dwóch miesiącach ich życia. Matki nie muszą płacić za te usługi z własnej kieszeni, ponieważ funduje je Narodowy Fundusz Zdrowia. Najniższe wynagrodzenie dla położnej środowiskowej wynosi 5478 złotych brutto miesięcznie. Jeżeli jednak położna zatrudniona jest w systemie godzinowym, może liczyć na około 30 złotych brutto za godzinę. 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *