Wiadomości Hajnówka

Miasto i region okiem mieszkańców

praca pielęgniarki
Rynek pracy

Ile zarabia pielęgniarka? – zarobki w 2023 roku

Pandemia Covid-19 dobitnie pokazała, jak ważna, a zarazem ryzykowna jest praca całego personelu medycznego. Zawód pielęgniarki stał się jeszcze bardziej deficytowy niż dotychczas. Ile zarabia pielęgniarka? Dowiedzmy się, jak kształtują się pensje w tej branży i jakim wymaganiom muszą sprostać przyszłe pielęgniarki. 

Obowiązki zawodowe pielęgniarki

Ponieważ pielęgniarki mają bezpośredni wpływ na ludzkie zdrowie, muszą trzymać się określonych zasad etyki. Są zobowiązane m.in. do wykonywania wszystkich czynności starannie oraz do poszanowania praw i godności pacjentów. 

A co wchodzi w zakres ich obowiązków? Jest to głównie:

 • podawanie leków,
 • wykonywanie prostych zabiegów medycznych, takich jak pobieranie krwi czy zastrzyki,
 • wykonywanie zaleceń lekarskich,
 • pomaganie pacjentom (w tym. w zakresie higieny osobistej),
 • asystowanie lekarzowi podczas operacji

Oczywiście praca pielęgniarki na tym się nie kończy. Część kobiet wykonujących ten zawód dodatkowo zdobywa uprawnienia do samodzielnego diagnozowania pacjentów, wystawiania skierowań na badania diagnostyczne i wypisywania recept na niektóre leki. 

Oprócz pracy z pacjentem większość pielęgniarek musi też prowadzić dokumentację medyczną czy zajmować się obowiązkami administracyjnymi i sprawozdawczymi. Wymaga się od nich także nieustannego podnoszenia swoich kwalifikacji np. poprzez udział w szkoleniach i kursach. 

Jak zostać pielęgniarką?

Aby zostać pielęgniarką, należy spełnić konkretne wymagania. Wśród nich wymienić należy posiadanie:

 • świadectwa lub dyplomu ukończenia szkoły pielęgniarskiej,
 • aktualnego prawa do wykonywania zawodu, które jest wydawane przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych,
 • pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • sprawności fizycznej i dobrego stanu zdrowia,
 • nienagannej postawy etycznej.

Ponieważ praca pielęgniarki wiąże się z nieustannym wręcz kontaktem z drugim człowiekiem, osoby pracujące w tym zawodzie powinny być też wyrozumiałe, empatyczne i odporne na stres. 

Przeczytaj też: Na jakie zarobki może liczyć położna w 2023 roku | Niedziele handlowe w 2023 roku

Zarobki pielęgniarek w 2023 roku

Mimo całej odpowiedzialności, jaka ciąży na pielęgniarkach, ich zarobki nie są wcale za wysokie. Ile zarabia pielęgniarka? Według najnowszych danych średnie wynagrodzenie na tym stanowisku w roku 2023 wyniosło 4300 złotych brutto miesięcznie, co daje 3100 złotych „na rękę”. Co ciekawe na wysokość zarobków nie ma wcale wpływu staż pracy. Zdarza się więc dość często, że pielęgniarki po 50. oraz te świeżo po szkole dostają jednakowe wynagrodzenie. 

Na szczęście od 1 lipca 2023 roku nastąpią podwyżki najniższych wynagrodzeń. Od tego momentu pensje pielęgniarek i położnych mają wynosić:

 • 7157 złotych brutto dla pielęgniarek mających tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa;
 • 5659 złotych brutto dla pielęgniarki lub położnej posiadającej tytuł specjalisty pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, a także dla pielęgniarek mających tytuł zawodowy licencjat;
 • 5215 złotych brutto dla pielęgniarki lub położnej w innej sytuacji niż powyższa. 

Należy przy tej okazji wspomnieć, że w placówkach prywatnych zarobki są zwykle wyższe niż w instytucjach państwowych. Jednocześnie i w jednych i w drugich zakładach pielęgniarki mogą liczyć na dodatki, takie jak dodatek stażowy, dodatek za pracę w nocy, zmianową, w święta, w niedziele, w dni wolne od pracy czy za dyżury medyczne. 

Ile zarabia pielęgniarka w Niemczech?

Ponieważ zarobki w Polsce na stanowisku pielęgniarki nie należą do najwyższych, wiele z nich szuka swojej szansy za granicą. Ile zarabia pielęgniarka za granica? Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych poinformowała niedawno, że aż 15 tysięcy osób rocznie szuka pracy poza obrębem kraju. 

Czego mogą się spodziewać w tych najpopularniejszych kierunkach?

 • W Niemczech pielęgniarki w domu pomocy społecznej mogą zarobić ok. 7 tysięcy złotych, zapewniane jest im też często zakwaterowanie i możliwość nauki języka;
 • W Belgii zarobki sięgają nawet 30 tysięcy złotych miesięcznie;
 • Francja oferuje pielęgniarkom bez specjalizacji 1400 Euro, ale już po nabyciu doświadczenia 2200 Euro, a dla posiadających specjalizację 2500 Euro;
 • W USA zarobki proponowane pielęgniarkom sięgają 5700$.

Nic dziwnego, że osoby, dla których ten rodzaj pracy jest swoistym powołaniem, decydują się na wyjazd mimo rozłąki z bliskimi i związanych z emigracją trudnościami.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *